Een multiculturele buurtschool in Antwerpen-Noord

Onze school is gelegen in Antwerpen-Noord, in de volksmond beter gekend als ’t Noord, de Seefhoek of den 2060. Deze wijk behoort tot de meest kleurrijke wijken van Antwerpen. Er wordt heel wat gerenoveerd en vernieuwd. Ons schoolgebouw kreeg ook een grondige make-over met behoud van karakteristieke eigenschappen.

We hechten belang aan de kwaliteit op de klasvloer. In onze school helpen we leerlingen uit te groeien tot actieve, zelfstandige en unieke burgers. We willen graag dat ze op een kritische wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij van vandaag en morgen. Welbevinden, respect en toekomstgerichtheid staan bij ons centraal. Zo kunnen leerlingen leren en groeien. 

Welbevinden als voorwaarde voor experiment

Onze school wil kinderen de tijd, ruimte en kansen geven om zichzelf te ontdekken. Dit gebeurt altijd vanuit een veilige omgeving. Van zodra een kind zich veilig voelt op school en in de klas, kan het zich ontplooien, experimenteren en beginnen leren. In onze school en in de klas staat welbevinden daarom centraal. Samen met de kinderen en de ouders werken we voortdurend aan een warm school- en klasklimaat. Daar horen duidelijke afspraken, structuur en rust bij.

We stimuleren kinderen om samen te spelen en samen te werken over de klassen heen. Onze leerkrachten zijn echte klasmanagers. Ze houden klas- en kringgesprekken en betrekken ouders bij het leerproces van hun kind.

In Het Atelier kan je jezelf zijn, gek doen, experimenteren, reflecteren en tot rust komen. Elk kind moet zich vrij en goed voelen. We leren kinderen om voor zichzelf op te komen en geven hen verantwoordelijkheid en vertrouwen.

We zijn een open school die toegankelijk is voor iedereen. Nieuwe kinderen krijgen een meter of peter. De babbeljuffen staan klaar voor kinderen met vragen of bezorgdheden. Voor ouders organiseren we koffiebabbels en informatiemomenten rond bepaalde thema’s.

De inbreng van elk kind is belangrijk. Onze succesformule? De lessen en werkvormen laten vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen. Hiervoor is er heel wat binnen handbereik om hun interesses en talenten te prikkelen.

Afbeelding
Kinderen leren spelenderwijs in Het Atelier

Een warm hart voor elkaar

Wat ons uniek maakt, zien we als een meerwaarde. Anders zijn mag, dat maakt het interessant. Wanneer unieke mensen zich verenigen en verbinden, ontstaan er veel mogelijkheden.

Een open sfeer creëren, begint met een begroeting. We zeggen elkaar gedag, luisteren naar elkaar, durven vragen te stellen en bedenkingen te uiten. Die open manier van communiceren past bij onze school.

We stimuleren de kinderen om zorgzaam te zijn voor elkaar, voor materiaal en voor de natuur. Dit doen we door deel te nemen aan allerlei projecten waardoor we de buurt, de wereld en andere culturen leren kennen.

De toekomst start vandaag

Bij ons in Het Atelier ontstaan ideeën. Ideeën voor de toekomst. Onze maatschappij heeft die nodig. We geloven dat onze kinderen die kunnen aanreiken. Stap voor stap helpen we hen om zich te ontwikkelen tot actieve, taalvaardige burgers die klaar zijn voor de stad van vandaag en morgen. We willen zelfstandige en weerbare kinderen met een stevige basiskennis en een rugzak vol vaardigheden de wereld insturen.

Onze leerkrachten hechten veel belang aan teamspirit en kijken vooruit door op de hoogte te blijven van vernieuwingen in het onderwijs. Hierdoor kunnen ze elke leerling helpen het beste uit zichzelf te halen met de nieuwste tools.

Afbeelding
Kinderen werken samen op de laptop in Het Atelier.